DEC 14
6:00 PM
Varsity Girls Basketball
Box Elder Lady Bears at 
CJI Hawks
69
12
DEC 14
7:30 PM
Varsity Boys Basketball
Box Elder at 
CJI Hawks
50
25
Chester High School, MT, USA Map
DEC 15
6:00 PM
Varsity Girls Basketball
North Star Knights at 
Box Elder
39
75
Box Elder, MT, USA Map
DEC 15
7:30 PM
Varsity Boys Basketball
North Star Knights at 
Box Elder
52
54
Box Elder Public Schools, Box Elder, MT 59521, USA Map
DEC 20
5:00 PM
Varsity Girls Basketball
Geraldine/Highwood Rivals at 
Box Elder
29
81
Box Elder, MT, USA Map
DEC 20
6:30 PM
Varsity Boys Basketball
Geraldine/Highwood Rivals at 
Box Elder
57
53
Box Elder Public Schools, Box Elder, MT 59521, USA Map
DEC 22
6:00 PM
Varsity Girls Basketball
Chinook Sugarbeaters at 
Box Elder
33
76
Box Elder, MT, USA Map
DEC 22
7:30 PM
Varsity Boys Basketball
Chinook Sugarbeaters at 
Box Elder
79
49
Box Elder Public Schools, Box Elder, MT 59521, USA Map
JAN 04
6:00 PM
Varsity Girls Basketball
Box Elder at 
Fort Benton Longhorns
78
63
Fort Benton, MT 59442, USA Map
JAN 04
7:30 PM
Varsity Boys Basketball
Box Elder at 
Fort Benton Longhorns
0
0
Fort Benton High School, MT, USA Map
JAN 05
6:00 PM
Varsity Boys Basketball
Big Sandy Pioneers at 
Box Elder Bears
0
0
Box Elder Public Schools, Box Elder, MT 59521, USA Map
JAN 05
7:30 PM
Varsity Girls Basketball
Big Sandy Pioneers at 
Box Elder
0
0
Box Elder School, 205 Main St, Box Elder, MT 59521, USA Map
JAN 10
5:00 PM
Varsity Girls Basketball
Turner Tornadoes at 
Box Elder
0
0
Box Elder School, 205 Main St, Box Elder, MT 59521, USA Map
JAN 10
6:30 PM
Varsity Boys Basketball
Turner Tornadoes at 
Box Elder
0
0
Box Elder Public Schools, Box Elder, MT 59521, USA Map
JAN 12
4:00 PM
Varsity Girls Basketball
Hays/LP Thunderbirds at 
Box Elder
0
0
Box Elder School, 205 Main St, Box Elder, MT 59521, USA Map
JAN 12
5:30 PM
Varsity Boys Basketball
Hays/LP Thunderbirds at Box Elder
Box Elder Public Schools, Box Elder, MT 59521, USA Map
JAN 18
6:00 PM
Varsity Girls Basketball
CJI Hawks at 
Box Elder
0
0
Box Elder School, 205 Main St, Box Elder, MT 59521, USA Map
JAN 18
7:30 PM
Varsity Boys Basketball
CJI Hawks at 
Box Elder
0
0
Box Elder Public Schools, Box Elder, MT 59521, USA Map
JAN 19
3:00 PM
Varsity Girls Basketball
Box Elder at 
North Star Knights
78
63
Rudyard, MT 59540, USA Map
JAN 19
4:30 PM
Varsity Boys Basketball
Box Elder at 
North Star Knights
0
0
Rudyard, MT 59540, USA Map